Kronikker og debattinnlegg

Dagbladet (04.05.2022) Hva skiller mellom hat og kritikk?

Dagbladet (16.11.2011) Hvitvasket historieundervisning

Dagbladet (30.7.2012) Truet til stillhet av rasister

Dagbladet (22.6.2016) Tonedøv Torgersen

Dagsavsisen (6.2.2012) Det norske folks samer

Nordlys (14.5.2020) Sleivspark og rødt kort

Nordlys (21.12.2012) Gir blaffen i folkeretten

NRK P3 (15.10.2012) Derfor hater folk samer (skroll litt ned på siden)

NRK Sapmi (13.5.2013) Sannheten må fram!

NRK Sapmi (9.4.2013) Menneskeverd inn i Grunnloven

NRK Sapmi (19.3.2013) Hvorfor er det samiske viktig?

NRK Migrapolis (25.11.2005) Hva skal jeg bli når jeg blir stor?

MRbloggen Norges menneskerettighetsblogg (26.9.2013) Menneskerettighetsutdanning: Ikke så viktig?

MRbloggen Norges menneskerettighetsblogg (6.2.2014) Kampen om Sápmi

Rett24 (4.7.2018) Kritisk for Kritisk Juss

Vårt land (24.02.2021) Rettsløs rettighetskamp

Hadi Strømmen Lile, 'Den store norske uvitenheten' (2022) Samtiden nr. 1/2022

"Foredrag om menneskerettigheter", Menneskerettighetsforedrag, foredrag, menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter og samer, minoriteter, rettssosiologi. Foredrag om menneskerettigheter, FNs menneskerettigheter. Foredrag om FNs menneskerettigheter.