Hadi Strømmen Lile

Hadi Strømmen Lile er professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Han er rettssosiolog og rettsvitenskapelig menneskerettsforsker. Han har en doktorgrad fra Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Lile er leder for Redelighetsutvalget ved Samisk høgskole (Sámi allaskuvla). Han har vært sjefsredaktør for tidsskriftet Kritisk juss i seks år (2014-2020). Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas internasjonale rettighetsavdeling og har vært rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Han har vært fast medlem av Pressens faglige utvalg (PFU). Han har også vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Før doktorgraden jobbet han som journalist i både avis, radio og TV.

For mer om CV, se profil på linkedIn

For English see here

Stikkord: Menneskerettigheter, foredrag og undervisning, Human rights, Oslo, Menneskerettigheter, Hadi Lile, human rights, Menneskerettigheter, Hadi Strømmen Lile, foredrag, menneskerettigheter, foredrag, menneskerettigheter, barns rettigheter, foredrag, Hadi Strømmen Lile, urfolks rettigheter, foredrag, urfolksrettigheter, foredrag, minoriteters rettigheter, kurs, retten til utdanning, kurs, barnekonvensjonen,  kurs, sivile og politiske rettigheter, foredrag, ytringsfrihet, foredrag og kurs, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, foredrag, blasfemi, ytringsfrihet, retten til utdanning, retten til opplæring, menneskerettslige krav til utdanning, FNs barnekonvensjon, kurs, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, kurs, FNs barnekonvensjon, foredrag, barnets beste, undervisning, ikke-diskriminering, undervisning, antirasisme, antisemitisme, religionsfrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet, landrettigheter, urfolks rettigheter, indigenous rights, minority rights, freedom of expression, freedom of religion, barns rettigheter, samiske rettigheter, samenes rettigheter, samerett, samiske rettigheter, samerett, samenes rettigheter.