Hadi Strømmen Lile

Hadi Strømmen Lile er professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Han har doktorgrad fra Norsk senter for menneskerettigheter, Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.


Han vokste opp i Kviby, en liten bygd utenfor Alta i Finnmark, og også i Tromsø. Faren hans var samisk og mor er iransk.

Lile er leder for Redelighetsutvalget ved Samisk høgskole (Sámi allaskuvla). Han har vært sjefsredaktør for tidsskriftet Kritisk juss i seks år (2014-2020). Han har jobbet som Seniorrådgiver i Redd Barnas internasjonale rettighetsavdeling og har vært rådgiver for Galdu- kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Han har vært fast medlem av Pressens faglige utvalg (PFU). Han har også vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Før doktorgraden jobbet han som journalist i  NRK Østlandssendingen (Migrapolis) og som journalist i Finnmark Dagblad.

Han har publisert en lang rekke vitenskapelige publikasjoner, først og fremst innen rettsvitenskap og rettssosiologi med fokus på ulike menneskerettslige temaer. I tillegg stikker han seg stadig fram i den offentlige debatten, gjennom blant annet kronikker og lignende, der han ikke rent skjelden forsvarer upopulære standpunkter og utfordrer vedtatte sannheter.


For mer om CV, se profil på linkedIn

For English see here

Stikkord: Menneskerettigheter, foredrag og undervisning, Human rights, Oslo, Menneskerettigheter, Hadi Lile, human rights, Menneskerettigheter, Hadi Strømmen Lile, foredrag, menneskerettigheter, foredrag, menneskerettigheter, barns rettigheter, foredrag, Hadi Strømmen Lile, urfolks rettigheter, foredrag, urfolksrettigheter, foredrag, minoriteters rettigheter, kurs, retten til utdanning, kurs, barnekonvensjonen,  kurs, sivile og politiske rettigheter, foredrag, ytringsfrihet, foredrag og kurs, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, foredrag, blasfemi, ytringsfrihet, retten til utdanning, retten til opplæring, menneskerettslige krav til utdanning, FNs barnekonvensjon, kurs, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, kurs, FNs barnekonvensjon, foredrag, barnets beste, undervisning, ikke-diskriminering, undervisning, antirasisme, antisemitisme, religionsfrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet, landrettigheter, urfolks rettigheter, indigenous rights, minority rights, freedom of expression, freedom of religion, barns rettigheter, samiske rettigheter, samenes rettigheter, samerett, samiske rettigheter, samerett, samenes rettigheter.