Foredrag

Menneskerettigheter

Hadi Strømmen Lile holder foredrag om menneskerettslige temaer som ytringsfrihet, retten til utdanning, urfolks rettigheter, minoriteters rettigheter, menneskerettslige krav til utdanning eller andre menneskrettslige temaer. 

Det flerkulturelle Norge (inkludert det samiske)

Lile holder også foredrag om det samiske folk og dets historie, det flerkulturelle Norge, om integrering, rasisme, fordommer og i det hele tatt forholdet mellom majoritet og minoriteter i Norge. Lile har jobbet i NRK Migrapolis i over to år som researcher, TV- og radioreporter.

Rettssosiologi

Rettssosiologi er en vitenskapelig gren som befinner seg i grenseland mellom juss og sosiologi. Det handler blant annet om hvordan lover fungerer og hvordan man skal studere lovers virkninger, hva påvirker lovgivning, rettslig pluralisme, normer, etikk og moral opp mot rettslige lover og masse spennende spørsmål. Se mer om rettssosiologi her.

 

Foredrag om menneskerettigheter", Menneskerettighetsforedrag, foredrag, menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter og samer, minoriteter, rettssosiologi. Foredrag om menneskerettigheter, FNs menneskerettigheter. Foredrag om FNs menneskerettigheter. 

 

Link til en god venn: http://www.psykologoslo.net/