Foredrag

Hadi Strømmen Lile holder foredrag om en rekke temaer knyttet til internasjonale menneskerettigheter, folkerett og juridisk metode. Flerkultur, samerett, urfolks rettigheter, utdanningsrett og religionsfrihet er eksempler på temaer jeg har vært opptatt av. Profesjonsetikk i form av presseetikk, forskningsetikk og mer generelle betraktninger om etikk og normative problemstillinger opptar meg. Jeg snakker gjerne også om rettssosiologisk metode og særlig om hvordan man helst bør evaluerer lovers virkning, men dette siste temaet er det ikke så ofte noen er interessert i.

 

 

Foredrag om menneskerettigheter", Menneskerettighetsforedrag, foredrag, menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter og samer, minoriteter, rettssosiologi. Foredrag om menneskerettigheter, FNs menneskerettigheter. Foredrag om FNs menneskerettigheter.