Kronikker og debattinnlegg

Dagbladet (16.11.2011) Hvitvasket historieundervisning

Dagbladet (30.7.2012) Truet til stillhet av rasister

Dagbladet (22.6.2016) Tonedøv Torgersen

Dagbladet (28.4.2020) Sørstatsflagget: Kult eller hjernedødt?

Dagsavsisen (6.2.2012) Det norske folks samer

Aftenposten (22.1.2013) Ignorerer utdanningsretten

Aftenposten (22.7.2018) Omskjæring av guttebarn er ikke et brudd på FNs barnekonvensjon

Aftenposten (15.8.2018) Retten til å ta til motmæle

Nordlys (13.5.2020) Akademisk frihet og norsk identitetspolitikk

Nordlys (14.5.2020) Sleivspark og rødt kort

Nordlys (8.5.2017) Sannhetskommisjon eller fortielse?

Nordlys (15.5.2017) Svar til Einar Niemi om svart-hvitt bilde og fortielse

Nordlys (21.12.2012) Gir blaffen i folkeretten

Nordlys (30.10.2006) Samers urfolkstatus, en trussel mot nordmenn?

NRK P3 (15.10.2012) Derfor hater folk samer (skroll litt ned på siden)

NRK Sapmi (13.5.2013) Sannheten må fram!

NRK Sapmi (9.4.2013) Menneskeverd inn i Grunnloven

NRK Sapmi (19.3.2013) Hvorfor er det samiske viktig?

NRK Migrapolis (25.11.2005) Hva skal jeg bli når jeg blir stor?

NRK (12.1.2005) En nasjon i kamp for livet

Journalisten (23.9.2013) Pressens unnvikenhet overfor menneskerettsbrudd

MRbloggen Norges menneskerettighetsblogg (26.9.2013) Menneskerettighetsutdanning: Ikke så viktig?

MRbloggen Norges menneskerettighetsblogg (6.2.2014) Kampen om Sápmi

SAIH (5.6.2014) Hvorfor forske på menneskerettigheter?

Rett24 (4.7.2018) Kritisk for Kritisk Juss

 

"Foredrag om menneskerettigheter", Menneskerettighetsforedrag, foredrag, menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter og samer, minoriteter, rettssosiologi. Foredrag om menneskerettigheter, FNs menneskerettigheter. Foredrag om FNs menneskerettigheter.