Kronikker og debattinnlegg

Dagbladet 16.11.2011: Hvitvasket historieundervisning

Dagbladet 22.6.2016: Tonedøv Torgersen

Dagbladet 30.7.2012: Truet til stillhet av rasister

Dagsavsisen 6.2.2012: Det norske folks samer

Aftenposten 22.1.2013: Ignorerer utdanningsretten

Nordlys 8.5.2017: Sannhetskommisjon eller fortielse?

Nordlys 15.5.2017: Svar til Einar Niemi om svart-hvitt bilde og fortielse

Nordlys 21.12.2012: Gir blaffen i folkeretten

Nordlys 30.10.2006: Samers urfolkstatus, en trussel mot nordmenn?

NRK P3 15.10.2012: Derfor hater folk samer (skroll litt ned på siden)

NRK Sapmi 13.5.2013: Sannheten må fram!

NRK Sapmi 9.4.2013: Menneskeverd inn i Grunnloven

NRK Sapmi 19.3.2013: Hvorfor er det samiske viktig?

NRK Migrapolis 25.11.2005: Hva skal jeg bli når jeg blir stor?

NRK 12.1.2005: En nasjon i kamp for livet

Journalisten 23.9.2013: Pressens unnvikenhet overfor menneskerettsbrudd

MRbloggen Norges menneskerettighetsblogg 26.9.2013: Menneskerettighetsutdanning: Ikke så viktig?

MRbloggen Norges menneskerettighetsblogg 6.2.2014: Kampen om Sápmi

SAIH 5.6.2014: Hvorfor forske på menneskerettigheter?

 

"Foredrag om menneskerettigheter", Menneskerettighetsforedrag, foredrag, menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter, foredrag om menneskerettigheter og samer, minoriteter, rettssosiologi. Foredrag om menneskerettigheter, FNs menneskerettigheter. Foredrag om FNs menneskerettigheter.