Vitenskapelige Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner:

 

Lile, Hadi Strømmen (2017) Lost in operationalisation: developing legally relevant indicators, questions and benchmarks. International Journal of Human Rights 2017, vol. 21.

 

Lile, Hadi  Strømmen (2016) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2012) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 3 utgave, Oslo: Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-02518-6), side 357-372.

 

Lile, Hadi Strømmen (2014) Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i skolen? Kritisk Juss 2014 (40) nr. 2–3, side 81-104.

 

Lile, Hadi Strømmen (2013) The Committee on the Rights of the Child: A Review of its mandate and members. International Family Law, Policy and Practice • Vol. 1.1 • Winter 2013, pp. 54-65.

 

Lile, Hadi Strømmen (2013)  FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter: En innføring med fokus på samiske rettigheter. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2008 (ISSN 1504-4270), pages 1-55. (oversatt til Nordsamiskspansk og russisk)

 

Lile, Hadi Khosravi (2012) Opplæringens innhold– det folkerettslige perspektiv: FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1). I: Jakhelln, Henning og Trond Welstad (2012) Utdanningsrettslige emner: Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (ISBN: 9788202358822), side 504-529.

 

Lile, Hadi Khosravi(2011) FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. Doktoravhandling: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (ISSN 1890-2375),side 1-601.

 

Lile, Hadi Khosravi (2009) Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2009 (ISSN 1504-4270), side 1-80. (oversatt til engelsk og nordsamisk)

 

Lile, Hadi Khosravi (2009) The UN Convention on the Rights of the Child, article 29: The purpose of education in relation to indigenous peoples. Journal of Australian Indigenous Issues 2009, vol. 12 (ISSN 1440-5202), side 90- 103.

 

Lile, Hadi Khosravi (2006) A New Era for Indigenous Peoples: The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Gáldu Čála - Journal of Indigenous Peoples Rights No. 2/2006 (ISSN 1504-4270), side 1-49. (Oversatt til norsk og nordsamisk)

 

Lile, Hadi  Strømmen (2012) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2012) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 2 utgave, Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: ISBN 978-82-15-01858-4), side 277-290.  

 

Lile, Hadi (2008) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2008) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-01193-6), side 277-289.

 

 

 

 

Hadi Lile, Hadi Strømmen Lile, Hadi Lile, Hadi Strømmen Lile, Lile, Lile, Hadi, Lile, Hadi Lile, Lile, Hadi Strømmen Lile. Menneskerettigheter, Menneskerettighetsutdanning, Menneskerettigheter og utdanning, FN og menneskerettigheter, samiske rettigheter, urfolks rettigheter, ytringsfrihet, selvbestemmelse, landrettigheter, minoriteters rettigheter, fordommer, rasisme, intoleranse, fordommer, intoleranse, rasisme. Menneskerettsutdanning. Menneskerettsopplæring, menneskerettighetsopplæring. Menneskerettighetsskole, Skole og menneskerettigheter.