Vitenskapelige Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner:

 

Lile, Hadi Strømmen (2021) Retten til samisk barnehagetilbud utenfor samisk distrikt. Lov og Rett 08/2021, vol. 60, s. 461-80

Lile, Hadi Strømmen (2021) International Law on the Aims of Education: The Convention on the Rights of the Child as a Legal Framework for School Curriculums. Routledge, 232 sider

Lile, Hadi Strømmen (2019). The Realisation of Human Rights Education in Norway. Nordic Journal of Human Rights. Vol. 37(2), s 143- 161

Lile, Hadi Strømmen (2019) Human Rights Education. In Malcolm Langford, Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (red.) Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget, s. 415-448.

Minton, Stephen James & Lile, Hadi Strømmen (2019). Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People, In Shawn Wilson; Andrea V. Breen Breen & Lindsay DuPré (ed.),  Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships.  Canadian Scholars' Press Inc. Chapter 15.  s 211 - 229

Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina Jahren & Lile, Hadi Strømmen (red.) (2019). Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk

Lile, Hadi Strømmen (2019) Menneskerettighetsopplæring i skolen: En forutsetning for å realisere retten til et godt psykososialt miljø? I: Anna Lydia Svalastog; Nina Jahren Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.)  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  (ISBN 978-82-05-51244-3) Kapittel 2.  s 43 - 79

Hadi Strømmen Lile, 'Omskjæring – et spørsmål om folkerettslig metode' Kritisk juss nr. 2/2018

Lile, Hadi Strømmen (2017) Lost in operationalisation: developing legally relevant indicators, questions and benchmarks. International Journal of Human Rights 2017, vol. 21.

Lile, Hadi  Strømmen (2016) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2012) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 3 utgave, Oslo: Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-02518-6), side 357-372.

Hadi Strømmen Lile,'Intervjuet med "Olav" Kristisk juss nr.2/2015

Lile, Hadi Strømmen (2014) Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i skolen? Kritisk Juss 2014 (40) nr. 2–3, side 81-104.

Lile, Hadi Strømmen (2013) The Committee on the Rights of the Child: A Review of its mandate and members. International Family Law, Policy and Practice • Vol. 1.1 • Winter 2013, pp. 54-65.

Lile, Hadi Strømmen (2013)  FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter: En innføring med fokus på samiske rettigheter. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2008 (ISSN 1504-4270), pages 1-55. (oversatt til Nordsamiskspansk og russisk)

Lile, Hadi Khosravi (2012) Opplæringens innhold– det folkerettslige perspektiv: FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1). I: Jakhelln, Henning og Trond Welstad (2012) Utdanningsrettslige emner: Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område. Oslo: Cappelen Damm Akademiske (ISBN: 9788202358822), side 504-529.

Lile, Hadi Khosravi(2011) FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. Doktoravhandling: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (ISSN 1890-2375),side 1-601.

Lile, Hadi Khosravi (2009) The Convention on the Rights of the Child and Sámi children in Norway. Gáldu Čála – Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2009

Lile, Hadi Khosravi (2009) Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge. Gáldu Čála: Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1/2009 (ISSN 1504-4270), side 1-80. (oversatt til engelsk og nordsamisk)

Lile, Hadi Khosravi (2009) The UN Convention on the Rights of the Child, article 29: The purpose of education in relation to indigenous peoples. Journal of Australian Indigenous Issues 2009, vol. 12 (ISSN 1440-5202), side 90- 103.

Lile, Hadi Khosravi (2006) A New Era for Indigenous Peoples: The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Gáldu Čála - Journal of Indigenous Peoples Rights No. 2/2006 (ISSN 1504-4270), side 1-49. (Oversatt til norsk og nordsamisk)

Lile, Hadi  Strømmen (2012) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2012) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 2 utgave, Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: ISBN 978-82-15-01858-4), side 277-290. 

Lile, Hadi (2008) Barn av minoriteter og urfolk. I: Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (2008) Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-01193-6), side 277-289.

 

 

 

 

Hadi Lile, Hadi Strømmen Lile, Hadi Lile, Hadi Strømmen Lile, Lile, Lile, Hadi, Lile, Hadi Lile, Lile, Hadi Strømmen Lile. Menneskerettigheter, Menneskerettighetsutdanning, Menneskerettigheter og utdanning, FN og menneskerettigheter, samiske rettigheter, urfolks rettigheter, ytringsfrihet, selvbestemmelse, landrettigheter, minoriteters rettigheter, fordommer, rasisme, intoleranse, fordommer, intoleranse, rasisme. Menneskerettsutdanning. Menneskerettsopplæring, menneskerettighetsopplæring. Menneskerettighetsskole, Skole og menneskerettigheter.